ΣΤΗΡΙΓΜΑ Α ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΤΕΡΟΥ

P125S/200S/S8 125/AG150 16”/200i/AG125 16+

2,07