ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΛ.ΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΜΠΛΕ

P/MOVIE/JK125/P125S/STRT 125

2,07