ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΤΩ

MAXXER450i

156,23