ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΤΩ

MXU250/3.10

110,66