ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΙΣΙΟΣ)

BW50/S-9LC/D50LC

5,95