ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΣΤΡΟΦ.

MAXXER450i/MXU 450i

66,24