ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΠΡ.ΤΡΟΧΟΥ ΜΕΓΑΛ.

DT300i/v2/ABS/K-XCT300i

4,24