ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΣΕΛΛΑΣ (ΣΤΗΡΙΓΜΑ)

P50/125/150/MAXXER450i

1,13